Solstrålen2
Tegelbruket2

Attacus Betonghus AB

I moderna och effektiva produktionslokaler i Hammerdal, med kunnig och motiverad personal, tillverkar Attacus Betonghus AB i huvudsak "tung yttervägg" (halvsandwich-vägg eller bakmursvägg).

Attacus Betonghus AB är ett kunskapsföretag där varje ingående detalj är noga genomtänkt. Med kvalitet och leveransprecision som ledstjärnor hjälper vi till att flytta arbetstid från ställning och valv till fabrik, där kontinuerligt kvalitets- och effektiveringsarbete gör våra produkter unika på marknaden.

Tillsammans är vi idag ca 38 kollegor (varav 18% är kvinnor) och under 2019 räknar vi med att omsätta ca 65 miljoner. En långsiktig målsättning är 50% kvinnliga kollegor och ca 45 anställda fördelade på två-skift.

Attacus Betonghus AB är ett dotterbolag till Attacus Trähus i Jämtland AB och ingår i Attacus-koncernen med säte i Östersund.

Attacus Betonghus AB
Postadress
Box 6
833 02 Hammerdal
Leveransadress
Åsen 217
833 41 Hammerdal
Faktureringsadress
Box 725
831 28 Östersund