DE RÄTTA SVAREN

Fråga 1: Hur mycket väger 1 liter av vår standardbetong?

Svar: X; 2,4 kg

 

Fråga 2: Hur mycket väger en tom palett?

Svar: 1; 4,0 ton

 

Fråga 3: Vad händer med betongens hållfasthetsutveckling i ett element om det ställs ut i sträng kyla och kyls ner till minus-grader

Svar: 2; avtar till obefintlig

 

Fråga 4: Hur stor är den sammanlagda lyftkraften för samtliga traverser i gjuthallen?

Svar: 2; 34 ton

 

Fråga 5: Hur många prefabfabriker i norra Sverige har vattenåtervinning?

Svar: 2; Bara 1 st

 

Fråga 6: Vilken är maxlängden på en vägg som vi kan tillverka på en palett?

Svar: 1: 8,75 m

 

Fråga 7: Vilken är den största diametern på ett armeringsjärn som vi kan automatbocka?

Svar: 2; 16 mm

 

Fråga 8: Vad är inte ett ingjutningsgods?

Svar: 2; Kanin

 

Fråga 9: Hur stor dragkraft har en magnet som används vid formsättning?

Svar: 1; 2000 kg

 

Fråga 10: Hur många paletter får plats i härdkammaren?

Svar: X; 30 st

 

Fråga 11: Från vilket land kommer anläggningen (palett-systemet och härdkammaren) ifrån?

Svar: 2; Tyskland

 

Fråga 12: Vad är REDAir?

Svar: X; Isolering

 

Utslagsfråga: Det fanns 399 st hullingar (plastspikar) i lådan.

Attacus Betonghus AB
Postadress
Box 6
833 02 Hammerdal
Leveransadress
Åsen 217
833 41 Hammerdal
Faktureringsadress
Box 725
831 28 Östersund